SIT ร่วมกับ SCB จัดแคมเปญใหญ่เพื่อดึงคนไอทีร่วมงาน

              เมื่อความต้องการนักโปรแกรมเมอร์ถึงขีดสุด  แต่ละบริษัทจำเป็นต้องงัดกลเม็ดหลากหลายวิธีเพื่อดึงนักโปรแกรมเมอร์เก่ง ๆ มาร่วมงาน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แหล่งรวมนักโปรแกรมเมอร์ตัวน้อยฝีมือดี  จึงเป็นเป้าหมายขององค์กรและบริษัทไอทีมากมายที่อยากจะได้บัณฑิต SIT ไปร่วมงาน

              ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน (SCB)  เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีการปรับตัวองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้   ก็มีความต้องการหาทีมงานด้านไอทีเช่นกัน  จึงได้ร่วมมือกับ SIT จัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  การออกบูธเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต SIT  ในงานซ้อมรับปริญญาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 

             

          กิจกรรมการออกบูธเพื่อรับสมัครงานและการเข้าร่วมกิจกรรม Firm presentation กับ SIT เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา  ซึ่งนอกจากจะเป็นการแนะนำบริษัทแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษเหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าทำงาน  การสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน โดย คุณกฤษฎิ์ คงธนดารากร ผู้จัดการสรรหาบุคลากร และหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย  คุณปิยวรรณ ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ Employee Engagement and Well-Being จาก SCB