SIT ร่วมกับบริษัท TN Incorporation จัดกิจกรรม firm presentation

 

 

         เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ร่วมกับบริษัท TN Incorporation จัดกิจกรรม firm presentation เพื่อแนะนำบริษัทและรับสมัครงานให้กับนักศึกษาคณะ SIT  โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมงานจาก TN มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทและโครงการ TN BootCamp 2018 ซึ่งเป็นโครงการสำหรับบัณฑิตใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพของตัวเองในธุรกิจ Digital Banking และ Fintech  ผู้สมัครจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากเทรนเนอร์ระดับแนวหน้า ตามด้วย Rotation Program ที่ช่วยให้ผู้สมัครค้นหาตัวเองได้ดีที่สุด ทั้งยังได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงของ Software Development ในวงการธนาคาร รวมไปถึงนวัตกรรมการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วย

 

         ตำแหน่งที่เปิดรับ

                - Business Analyst

                - Software Engineer

                - System Planner

                - System Engineer

                - Project Management

     

 

 

ข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน  :   http://www.tnis.com/index/