Mobile Medication and Doctor’s Appointment Reminder System โมบายแอพลิเคชั่น ที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพของคุณ

หมดปัญหาสำหรับ ชีวิตที่เร่งรีบของคนในปัจจุบันที่ทำให้บางคนนั้น ลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง อาจจะเป็นเพราะด้วยความวุ่นวายในการเดินทางในเวลาที่จำกัดอาจจะทำให้บางคนลืมที่จะรับประทานยาตามแพทย์สั่ง  หรืออาจจะลืมไปพบแพทย์เมื่อถึงเวลานัดหมาย

           ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อมีกลุ่มนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซึ่งประกอบด้วย นายพุฒิพัฒน์ กุลปรีชาเศรษฐ์    นายคีตลักษณ์ กำจัด และ นางสาวรัตนสุดา ชำนาญค้า ได้คิดค้นระบบเตือนการรับประทานยาและวันที่แพทย์นัดพบหรือที่เรียกว่า  MOBILE MEDICATION AND DOCTOR’S APPOINTMENT REMINDER SYSTEM 

 

 

       ระบบนี้เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ  ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการพกพา เนื่องจากในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ ก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5  ในชีวิตประจำวันของคนเราไปแล้ว  เหมาะสำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพแต่ไม่มีเวลาที่จะรับประทานยาได้ตามเวลาที่กำหนด  หรือทำงานหนักจนลืมวันที่แพทย์นัด  โปรแกรมนี้จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยคุณได้

            โปรแกรมนี้ได้นำเอาซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือ  เช่น  Windows Mobile 6.5 Professional on HTC windows phone  และ  Microsoft Windows Mobile SDK 6.1มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับสังคมปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนกันมากยิ่งขึ้น

 

 

 การทำงานเพื่อเตือนวันที่ต้องไปพบแพทย์นั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไร เพียงแค่ทางผู้ดูและระบบทางฝั่งโรงพยาบาลสร้างบัญชีที่ชื่อว่า  “บัญชีพนักงานผู้จัดการ”  ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  โดยบัญชีนี้จะมีการเก็บเป็นฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและรูปแบบ  โดยระบบจะให้สิทธิ์ผู้บริหารสามารถตรวจสอบระบบหลักผ่าน  ระบบธุรกรรม  การรองรับระบบเป็นโมดูลสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์พยาบาลหรือเภสัชกรในการใช้ระบบหลัก  เมื่อทำการเข้าสู้ระบบเรียบร้อยแล้ว  พยาบาลจะได้รับอนุญาตให้สร้างการนัดหมายผ่าน  การแต่งตั้งผู้สร้าง  โมดูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลการแต่งตั้ง  ส่วนเภสัชกรจะได้รับอนุญาตให้คีย์ข้อมูลยาผ่านทางโมดูล  การกำหนดผู้สร้าง  ซึ่งเป็นที่รวบรวมใบสั่งยา  หลังการแต่งตั้งและข้อมูลยาได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว  เครื่อง XML generator  จะสร้างแฟ้มใบสั่งยาในรูปแบบของ XML  สำหรับผู้ป่วยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนเอง

 

   เพียงเท่านี้ ชีวิตของเราก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเสมือนมีคนคอยมาดูแลอยู่ข้างๆ หมดปัญหาการลืมกินยาหรือลืมนัดของแพทย์ แค่มีโทรศัพท์มือถือและติดตั้งระบบ MMDR แค่นั้น ก็เสมือนมีผู้ช่วยที่คอยเตือนคุณให้ได้รับทั้งสุขภาพร่างกายที่ดี และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้อีกด้วย