นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560

              นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560 ICT Innovations for eHealth & mHealth” ภายใต้ชื่อรางวัล รางวัลผลงานนวัตกรรมดี ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต วันที่ 27 – 29 ที่ผ่านมา

 

 

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ได้จัดประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ได้มีการประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซึ่งนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (นวัตกรรมดี) โดย นางสาวดวงรัตน์ปัณฑ์ธร พุ่มฤทธิ์ และ นางสาวรริน พิติรางค์กร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เจ้าของผลงาน "SoundsFittแอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายโดยใช้เสียง ซึ่งมี ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม และ ดร. วรรัตน์ กระทู้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 

 

 

             "SoundsFitt" เป็น Android application จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย และลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินสภาพร่างกายของตัวเอง โดยการเลือกใช้ดนตรีและเสียงเพลงที่เหมาะสมเล่นให้ผู้ใช้ขณะออกกำลังกาย เบื้องต้นประเมินจากสภาพและภาวะร่างกาย เพศ อายุ bmi อัตราการเต้นของหัวใจ (รับค่าจาก fitbit sensor) และปัจจัยอื่น ๆ หรือในผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการดูแล ติดตามการออกกำลังกาย มีฟีเจอร์ที่ใช้งานคู่กับแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและกำหนดค่า ช่วงที่สามารถและเหมาะสมในการออกกำลังกายเฉพาะของแต่ละคน เป็นหลัก ฟีเจอร์อื่น เช่น แสดงสุขภาพและระดับของการออกกำลังกายในรูปแบบของ virtual pet  แนะนำเวลาที่ควรนอนพักในแต่ละวัน และคืนที่ผ่านการออกกำลังกาย เล่นเพลงช่วยการนอนหลับ

 

 

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงาน และชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้

 

 

ข่าว: รุ่งนภา คำภัยวงศ์พิทักษ์

ภาพ: ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม