DISCOVERING FACTORS TO IDENTIFY PROSPECTIVE STUDENTS FOR CS@SIT ระบบช่วยเด็ก...เช็คความฟิตก่อนคิดจะเรียน CS@SIT

 

 ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการแอดมิดชั่นเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยของ น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น้องๆ หลายคนอาจจะมีคณะและมหาวิทยาลัยในฝันที่ตนเองอยากเข้าแล้ว และเชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือ CS@SIT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังเป็นสถาบันที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งด้วย แต่น้องๆ บางคนอาจจะประสบกับปัญหาคาใจที่ว่า  ตนเองจะสามารถเรียนในสาขาวิชานี้ได้หรือไม่ พร้อมทั้งมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในสาขาวิชานี้ได้มากน้อยแค่ไหน..

         ต่อจากนี้ปัญหากวนใจเหล่านี้จะหมดไป เพราะได้มีกลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาววัชร์ฤทัย สุทธิเดชพุทธคุณ  นางสาวธนาภรณ์ โพธิ์ร่มไทร  และ นางสาววรางคณา อยู่เมี่ยง ต่างช่วยกันคิดค้นเจ้าโปรแกรมแสนรู้ ที่จะช่วยน้องๆ ในการตรวจสอบความพร้อมของตัวเอง และเช็คความฟิต  ว่าเรายังควรจะคิดเรียนสายนี้หรือไม่  โดยให้ชื่อเจ้าระบบนี้ว่า “ DISCOVERING FACTORS TO IDENTIFY PROSPECTIVE STUDENTS FOR CS@SIT   เราลองมาเช็คความฟิตก่อนคิดจะเรียน CS@SIT กันดีกว่า

 

 

 โปรแกรมที่ว่านี้เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อที่จะประเมินระดับของความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ อีกทั้งยังแสดงจุดแข็งและจุดอ่อนอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับน้องๆ หรือผู้ที่จะเตรียมเข้าศึกษาได้รู้ตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิชานี้

          การทำงานของโปรแกรมนี้จะมีการใช้ซอพแวร์ที่ช่วยเกี่ยวกับฐานข้อมูล ที่เรียกว่า “ Weka”  (Waikato สิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ความรู้) ซึ่งเป็นเครื่องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วยภาษาจาวาที่เข้าถึงฐานข้อมูล SQL โดยใช้ Java Database Connectivity และสามารถประมวลผลได้จากการสอบถามฐานข้อมูล และนอกจากนี้แล้ว ยังมีโปรแกรมที่ช่วยการประมวลผลอีกซึ่งเรียกว่า “ DEA” (Data envelopment analysis)  และวิธีการพาราเมตริกที่ใช้สำหรับการประมาณค่าของขอบเขตการผลิต ทำงานร่วมกันด้วย

 

 

 โดยวิธีการใช้โปรแกรมก็ไม่ยุ่งยาก ตัวโปรแกรมนี้จะคอยเป็นผู้ช่วยของเรา เพียงแค่เราเข้าไปตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อนำมาทำการประเมิน เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วโปรแกรมจะสรุปผลออกมาเป็นข้อความและรูปกราฟฟิค  ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยแท่งกราฟจะแสดงลักษณะของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งมีแถบไว้เพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งแถบแรกหมายถึงระดับของความสำเร็จตามความเห็นของอาจารย์ SIT ส่วนแถบอื่นจะแสดงระดับของความสำเร็จของผู้ใช้แต่ละคน  ทำให้ผู้ใช้งานได้รู้สิ่งที่ตนยังต้องเพิ่มเติมและฝึกฝน  รวมถึงข้อมูลจากโปรแกรมนี้จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จเป็นนักศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. หรือ SIT ได้ต่อไปในอนาคต ...