คณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560

              ดร.  วิทิดา  จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมชุมชน และดร. พรชัย มงคลนาม  นำทีมคณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบท  เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2560  ที่ผ่านมา

 

 

              โครงการลดช่องว่างดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 จะดำเนินการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองสภาพดีจากมหาวิทยาลัยไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลน แต่มีความพร้อมในการดูแลจัดการและการนำไปใช้งาน  โดยการสำรวจข้อมูล และสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารโรงเรียนถึงความต้องการ  เป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะได้นำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาโรงเรียนที่ขอรับมอบคอมพิวเตอร์ และเข้าสู่เครือข่ายโรงเรียนในโครงการฯ ต่อไป  ซึ่งในปีนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ยื่นขอรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  อยุธยา  สระบุรี และอุทัยธานี  รวม 14 โรงเรียน   โดยข้อมูลที่ได้จะได้นำมาใช้พิจารณาคัดเลือก และส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโรงเรียนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สุรพงษ์  เกียรติพงสา