Clipping: 3G กับคนไทย คุ้มค่าแค่ไหน หากอนุญาตให้ใช้งานจริง (ไทยรัฐออนไลน์)

สกุ๊ปพิเศษจากไทยรัฐออนไลน์ เพื่อพูดถึงการอนุญาตให้ใช้งานเทคโนโลยี 3G ในเมืองไทย ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ และความเป็นไปได้ พร้อมสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการไอที หนึ่งในนั้นคือ อาจารย์สยาม แย้มแสงสังข์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มจธ.

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้

AttachmentSize
20080507_3Gsiam_ThairathOnline.pdf287.79 KB