Clipping: ไอซีที ทุ่มปีละ 5 ล้าน สร้างความเท่าเทียมไอซีทีให้เด็กไทย

นาย สือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึงกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ปี 2551 ว่า กระทรวงฯ ได้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับเยาวชนในส่วนภูมิภาค จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายการเรียน รู้ด้าน ICT ให้แก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเยาวชน อย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 เพื่ออบรมความรู้ด้าน ICT ให้แก่เยาวชน และครูทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 596 คน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดทัศนศึกษาดูงานด้าน ICT ณ อุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park และที่บริษัทผลิตผลงานด้านการออกแบบชั้นนำของประเทศ

?โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณปีละ 5 ล้านบาท สำหรับนักเรียนประมาณ 500-600 คน ซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่า เนื่องจากเป็นประโยชน์กับเยาวชน เยาวชนสามารถนำไปเผยแพร่ได้ และในปี 52 เราจะมีการนำนักเรียนของระบบการศึกษานอกโรงเรียนเข้ามาร่วมอบรมด้วย? ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าว

ด้าน นางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดอบรมความรู้ด้าน ICT แก่เยาวชนและครูในส่วนกลางและภูมิภาคนั้น ได้จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในภาคกลางมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น154 คน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในภาคเหนือมีผู้เข้าร่วมอบรม 183 คน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เข้าร่วมอบรม 148 คน และครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้มีผู้เข้าร่วมอบรม 111 คน ส่วนการทัศนศึกษาดูงาน ได้จัดให้มีการดูงานที่บริษัท อิมเมจิแม็กซ์ จำกัด ที่เป็นบริษัทผลิตผลงานด้านการออกแบบและแอนิเมชันชั้นนำของประเทศ รวมทั้งบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 78 คน และยังมีการจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ให้แก่เยาวชนรวมทั้งครูจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้าน ICT ด้วยห้องสมุดรูปแบบใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง อีกจำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 212 คน

?มีการจัดประกวดผลงานด้าน ICT หรือ ICT Contest ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ?การพัฒนาสื่อ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม? โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล กับประเภททีม เพื่อให้เยาวชนที่สนใจในด้าน ICT และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Flash ส่งผลงานในรูปแบบของเกมเข้าประกวด รวมทั้งวางแผนและคิดพัฒนา Software Design เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม? นางทรงพร กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลงานที่ชนะการประกวดระดับมัธยมศึกษา ประเภทบุคคล ได้แก่ น.ส.เมวิกา โกวิทเสถียรชัย ร.ร.ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.กมลพรรณ ลิ้วประเสริฐ ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายทศพล สาเลิศ ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา ส่วนประเภททีม รางวัลชะนะเลิศได้แก่ ทีมMISSION IMPOSSIBLE X ร.ร.กันทรารมณ์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมSELF ร.ร.ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมWINDOWS ร.ร.กันทรารมณ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมตากพิทยาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ผลงานที่ชนะการประกวดระดับอุดมศึกษา ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชววัฒน์ ชาญศิริเจริญกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายอัคร์วัฒน์ ตรีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายบัณฑิต เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัลชมเชยได้แก่ นายอำนาจ พรมงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนประเภททีม จะมีแต่รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีม COSLA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีมระบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ศธ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีมเรามองเห็นปัญหา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้

ที่มา: http://www.thairath.com/news.php?section=technology03b&content=112403

AttachmentSize
20081120_ICT Contest_ThairathOnline.pdf225.25 KB