Clipping: รู้จักคนเก่งจากเวที Imagine Cup '08 (ไทยรัฐออนไลน์)

รายงานผลการแข่งขันการออกแบบซอฟต์แวร์ Imagine Cup 2008 พร้อมสัมภาษณ์ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ SIT Imagine จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. กับผลงาน Conergy++ ด้วยแนวคิดการรายงานการใช้พลังงานจากทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงาน

Click >> ดู Clipping ข่าวนี้

AttachmentSize
20080606_ImagineCup_ThairathOnline.pdf261.17 KB