Clipping: บทบาทคณาจารย์ SIT กรณีการตรวจสอบคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี (รวมทุกสื่อ)

ในช่วงที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการตัดต่อ หรือเป็นคลิปเสียงจริงๆ หรือไม่ คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนช่วยในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งมีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนหลายสำนัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ SIT ในด้านการใช้งานไอทีช่วยในการพิสูจน์และค้นหาข้อเท็จจริงกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัยทางสังคม และเป็นตัวอย่างของการพิสูจน์ "ความจริง" ด้วยข้อมูล และสารสนเทศ

ติดตามรายงานข่าวนี้ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ASTV Manager

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Click >> Clipping ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ