โครงการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รอบความสามารถพิเศษทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ และรอบรับตรงเรียนดี

 

รอบความสามารถพิเศษทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2560

1. เกณฑ์รับสมัคร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

    - GPAX  3.00

    - GPA-Math  3.00

    - GPA-Eng  3.00

    - GPA-Science  2.75

2.  เกณฑ์รับสมัคร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

    - GPAX  2.75

    - GPA-Math  2.75

    - GPA-Eng  2.50

    - GPA-Science  2.50

**ยกเว้นทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ ด้านวิชาการเด่น รับ รับผู้ที่ทีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

>> รายละเอียด คลิ้ก

>> ระบบรับสมัคร รอบความสามารถพิเศษทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

 

รอบรับตรงเรียนดี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2560

1. เกณฑ์รับสมัคร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

    - GPAX  3.00

    - GPA-Math  3.00

    - GPA-Eng  3.00

    - GPA-Science  2.75

2.  เกณฑ์รับสมัคร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

      - GPAX  3.00

      - GPA-Math  3.00

      - GPA-Eng  2.75

      - GPA-Science  2.75

>> รายละเอียด คลิ้ก

>> ระบบรับสมัคร รอบรับตรงเรียนดี


URL : http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor