แสดงความยินดีกับบัณฑิต SIT 2554 (Candid video)

วีดีโอ candid น่ารักๆ จากทีมงาน SIT.tv ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จบการศึกษาปี 2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556

ติดตามชม และอมยิ้มไปกับแอคชั่นน่ารักๆ และรอยยิ้มแห่งความสำเร็จของบัณฑิตทุกคนนะครับ ^ ^