เลือกตั้งสโมสรนักศีกษา SIT ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อรับรองคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ SIT ชุดใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยระบบการเลือกตั้ง Online ซึ่งพัฒนาระบบโดยนักศึกษาคณะ SIT

โดยปีนี้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ SIT ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 42 คน  โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว/ภาพ  :  อนุตรา  พรวดี