เรียนให้รู้ ดูให้เห็น (ของจริง) กับวิธีสอนแบบ “พาไปดู”

          การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการเรียนในห้องเรียนจะมีความสำคัญต่อนักศึกษาแล้ว การได้สัมผัส และมีประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน  และการศึกษาดูการทำงานในพื้นที่จริงยิ่งเพิ่มความเข้าใจให้กับการเรียนรู้  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ได้จัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบของทฤษฎีที่เข้มข้น และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ ต่างส่งเสริมความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นแล้วในบางรายวิชา SIT ยังพานักศึกษาออกไปสัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมในพื้นที่การทำงานจริงอีกด้วย เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานจริง  ในแบบที่เราเรียกว่า “Practical Excellent”

 

 

          การเรียนในชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเครือข่าย (Network) ซึ่งในรายวิชานี้  อาจารย์จะพานักศึกษาเดินดูการวางระบบเครือข่าย  เครื่องแม่ข่าย การเดินสายสัญญาณรูปแบบต่างๆ ภายในอาคารเรียน  นอกจากนั้นยังพานักศึกษาเข้าชมห้องปฏิบัติการ Mainframe ว่ามีหน้าตาอย่างไร ลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินงานขององค์กร  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเห็นและเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้น  รวมถึงรู้จักเครื่องมือชนิดต่างๆ อย่างน้อยก็ที่มีใช้งานจริงอยู่ที่อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

 

           การเรียนในวิชา INT301 Introduction Technology Infrastructure Management เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 อาจารย์ผู้สอนจะพาไปรู้จักกับห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย ภายในพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาประจักษ์ด้วยสายตาตัวเองว่า หน้าตาของห้องศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นอย่างไร  และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่อาจจะเห็นของจริงได้ง่ายนัก  นอกจากนั้นยังช่วยทำให้นักศึกษาตื่นตาตื่นใจ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  อาจารย์ผู้สอนสามารถสอดแทรกหลักวิชาการ พร้อมความรู้เสริมให้นักศึกษาได้หายสงสัยว่า ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Data Center นั้นมีไว้ทำอะไร การออกแบบเป็นอย่างไร ออกแบบไปเพื่ออะไร มีการวางอุปกรณ์แบบไหน และวางอุปกรณ์อะไรไว้บ้าง  เป็นต้น

   
     

           อาจารย์มนตรี สุภัททธรรม  เป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้สอนที่ใช้วิธีการนี้สร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กล่าวว่า  “ในวิชานี้เป็นเรื่องที่นักศึกษายังไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก ซึ่งการดูจากรูปอย่างเดียวอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจน การที่นักศึกษาได้ไปเห็นของจริง ได้สัมผัส ได้เห็นสภาพแวดล้อมจริง และเห็นองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกัน ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาของ SIT มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และศึกษาอยู่ตลอดเวลา และทำให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับระบบได้เร็วขึ้นเมื่อต้องออกไปทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ในบริษัทที่เขาเข้าทำงาน”

 

            วิธีการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ลงพื้นที่ สัมผัสกับเครื่องมือในโลกของไอทีจริงๆ นั้น มีมานานแล้ว จนอาจเรียกได้ว่าเป็นแนวทางการสอนที่ SIT เริ่มใช้มาพร้อมๆ กับการก่อตั้งคณะฯ และยิ่งพัฒนาดีขึ้นๆ ตามเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน  นับเป็นโชคดีของนักศึกษารุ่นใหม่ๆ ที่ยิ่งได้มีโอกาสสัมผัสกับเครื่องมือใหม่ๆ ตามไปด้วย

 

        “ถ้าจำไม่ผิดก็เริ่มใช้วิธีนี้ตั้งแต่เริ่มมีการสอนวิชานี้เลย แต่ห้องที่เราพานักศึกษาไปดูนั้นก็เปลี่ยนไป ในยุคแรกนั้นเราจะเจอแต่ห้อง Data Center ที่ยังไม่มีอะไรครบสมบูรณ์เท่าปัจจุบัน ในปีนี้ห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์ที่สุด ในส่วนของรุ่นก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้ดูจากรูป ซึ่งก็จะมีเรื่องของภาพว่าระบบที่สมบูรณ์หน้าตาเป็นอย่างไร ระบบที่แตกต่างจากของเราเป็นอย่างไร ก็เป็นตัวที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ แต่ก็ไม่ใช่อย่างปัจจุบัน ที่เราเห็นระบบที่สมบูรณ์ เป็นห้อง Data Center ที่ได้มาตรฐาน”
     
            ทางด้านอาจารย์กิตติพันธุ์  พัวพลเทพ  อาจารย์ประจำวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พูดถึงผลตอบรับของนักศึกษาที่มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านวิธีการลงพื้นที่ สัมผัสของจริงว่า  “เท่าที่นักศึกษาพูดคุยกับเรา เขาบอกว่าวิธีการแบบนี้ทำให้เขามีความเข้าใจที่ชัดเจน เห็นภาพมากกว่าการอ่านจากหนังสือ  หรือการฟังอาจารย์สอนในห้องอย่างเดียวเท่านั้น  บางครั้งจากภาพที่เขาคิดตอนเรียนทฤษฎี กับหน้าตาของจริงหรือตอนได้ลงมือทำจริงๆ มันมีความแตกต่างกัน  จะทำให้เขาสามารถเข้าใจและเปรียบเทียบของจริงกับหลักทฤษฎีได้ระดับหนึ่ง  และวิธีการนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เขาอย่างเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะมีความสนใจในสิ่งที่ได้เห็นมากขึ้นนั่นเอง”   
     
                   ทางด้านนายพนาวุฒิ อิทธิธนานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากการเรียนนอกห้องเรียน  ในพื้นที่ของการทำงานจริงกับเครื่องมือไอทีจริง  กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า  “ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบว่าเครื่องแม่ข่าย หรือที่เรียกว่า “เซิร์ฟเวอร์” (Server) เนี่ย ควรจะอยู่ตรงไหน แล้วทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้ว เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวไม่ได้ถูกทำให้เย็นด้วยแอร์ปกติทั่วไป แต่จะมีการออกแบบมาโดยเฉพาะ  อย่างที่มีลมออกมาจากพื้น  ส่วนความรู้สึกคือ เห็นภาพมากกว่าในห้องเรียน ทำให้เมื่อเราไปเรียนภาคทฤษฎีแล้วเราเข้าใจมากขึ้น และเร็วขึ้น แถมยังน่าสนใจมากกว่าการเรียนแค่ในห้องเรียนอีกด้วย”
   

           นอกจากนั้นแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังเติมการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การบริหารจัดการ การประสานงาน และการทํางานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษา ด้วยการให้นักศึกษาได้เรียนวิชาสัมมนา (Seminar I, II, III)  เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก จัดการสัมมนา อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ และได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตระหนักทั้งบทบาทการเป็นทั้งผู้จัดงานสัมมนา และผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

            จะเห็นได้ว่า SIT ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น  การสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเห็นเครื่องมือในการทำงานจริง  ได้เกิดข้อสงสัย และรู้จักค้นหาแนวทางคลี่คลายความสงสัย ค้นหาคำตอบให้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักกล้าที่จะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง  นั่นเพราะ SIT ไม่ได้สอนเพียงแค่ความรู้  แต่เราสอนวิธีการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

 
ธัญนันท์ จิรนันทนาภรณ์ รายงาน