เด็กไอทีเขาสนใจอะไร และทำไมถึงเลือก SIT

 

 

        ถ้าพูดถึงคำว่า “ไอที”  จะนึกถึงเรื่องอะไรกันบ้าง คนส่วนใหญ่คงคิดถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีหลากหลายในปัจจุบันและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเรา หรือบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องของประโยชน์จากการนำมาใช้  วันนี้ Life on Campus   อยากรู้ว่าน้องๆ นักศึกษาเฟรชชี่ปี 1 เขามีความสนใจเรื่องไอทีอย่างไรบ้าง และอะไรที่ทำให้น้องๆ เหล่านั้นตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. หรือ SIT แห่งนี้

 

 

(น้องวิว) กัญญา จงสมกิจ

                วิวมีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโค้ดเว็บ อยากรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์   ที่เลือกเรียนที่  SIT เพราะเป็นคณะที่ชื่นชอบอยู่แล้ว และเมื่อได้เข้ามาเรียนก็ ได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และคอมพิวเตอร์จริงๆ   เรียนแล้วรู้สึกสนุก อยากเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานจริงๆ ได้

 

(น้องป่าน) สิรินุช ตั้งวิจิตรเจนการ

                ป่านสนใจเกี่ยวกับการเขียนแอพลิเคชั่นบนมือถือ  ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังทำไม่เป็น   และการเขียนโปรแกรมต่างๆ  ที่เลือกเรียนไอที  และตัดสินใจเลือกที่ SIT เพราะมีการให้บริการนักศึกษาที่ดี  บุคลากรในคณะคอยดูแลเราอย่างดี  เรียนแล้วโอเค  เนื้อหายาก แต่ก็ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับไอทีเพิ่มมากขึ้น  เรียนแล้วอบอุ่นนะ   SIT อบอุ่นมากค่ะ

 

(น้องอาร์ต) สิทธิพล เดชดำรง

                ผมสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเป็นพิเศษ และที่เลือกเรียนที่ SIT  เพราะว่าที่นี่มีอุปกรณ์ครบครัน เรียนแล้วเนื้อหาตรงตามที่ต้องการครับผม

 

(น้องปอง) ภาณุวัฒ  เข็มเฉลิม

                เพราะ SIT เป็นคณะที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอน  และตัวผมเองมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ  จึงเลือกเรียนที่คณะนี้   เพราะในหลักสูตรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับ Mobile Application อยู่ด้วย    ซึ่งจะสามารถทำให้ผมได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสนใจได้

 

(น้องอาร์ม)  วงศธร ไชยเยศ

                ที่ผมเลือก SIT เพราะเท่าที่ผมรู้ SIT  ถือเป็นแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานี้ และมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยี และผมเองก็อยากเป็นเกี่ยวสาย Business, CEO, Consult  ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  ที่เลือกเรียนเพราะเรียนหลายอย่าง ก็รู้เยอะ ไม่เจาะจงเขียนโปรแกรมมากเกินไปครับ

 

(น้องเบล) นายกฤษฎาพงศ์ ปณิธานธรรม

                สนใจทุกอย่างเกี่ยวกับไอทีอยากศึกษาว่าการเขียนโปรแกรม  ว่าเขียนยังไงและนำไปใช้อะไรได้บ้าง  ที่เลือก SIT เพราะมีชื่อเสียงทางไอทีในหลายๆ ด้านและอาจารย์มีความสามารถมาก  พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเราได้เป็นอย่างดี