หมุนเวียนสิ่งเหลือใช้ให้มีค่าด้วย... RSRT (Reimbursement System for Recyclable Trash)

 

 ท่ามกลางปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลกทุกวันนี้  ปัญหาขยะคงเป็นอีกปัญหาที่หลายฝ่ายพยายามช่วยกันแก้ไข  อีกหนึ่งผลงานจากความคิดและความฝันที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม  Reimbursement System for Recyclable Trash  ระบบรีไซเคิลอัจฉริยะที่จะมาช่วยหมุนเวียนสิ่งเหลือใช้ให้มีค่า   จนอาจเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาขยะได้ด้วยเทคโนโลยี  ผลงานจาก 3 หัวคิดนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจธ.  นายปราโมทย์  รุจิวงศาสิน    นส. กฤษณา หลงสมบูรณ์    และนายณัฏฐกิตติ์ ธนทวี

          ปัจจุบันการนำขยะมาแยกมีทั้งขยะที่เป็นวัตถุอันตรายและขยะทั่วไป แต่คนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักในการแยกขยะ ผลงานนี้จึงมีแนวคิดที่จะช่วยอำนวยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   ซึ่งทีมผู้ออกแบบเรียกว่า “The Reimbursement System For Recyclable Trash”  หรือเรียกย่อๆว่า “RSRT”

 

      

 

 RSRTเป็นระบบที่เกี่ยวกับการแยกขยะกับสิ่งต่างๆในวิธีที่ง่ายมากขึ้นและยังมีค่าตอบแทนให้แก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของระบบเสียก่อน    โดยที่ RSRT จะมีการใช้เทคโนโลยี QR Code ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรา เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว  เราก็จะสามารถนำบัตรไปใช้ในตู้ที่มีการติดตั้งโปรแกรม RSRT ได้เลย  โดยมีขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยาก ดังนี้

1. สอดบัตรเข้าไปในตู้ RSRT

2.นำขยะที่เราจะ Recycle ใส่เข้าไปในช่อง เมื่อใส่เข้าไปแล้วโปรแกรมจะมีการประมวลผลทันที เพราะในโปรแกรมจะใช้ Database ช่วยในการเก็บข้อมูลแล้วช่วยประมวลผลทันทีทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

 3. ระบบจะทำการประมวลผลค่าตอบแทนออกมาให้กับผู้ใช้ เมื่อประมวลเสร็จแล้วจะมีใบเสร็จรับเงินที่เป็น QR Codeให้แก่ผู้ใช้รวมถึงข้อมูลของเราทั้งหมดก็จะถูกบันทึกในบัตรของเราเพื่อที่จะใช้ในครั้งต่อไปรวมถึงค่าตอบแทนของเราก็จะสะสมในบัตรของเราไปตลอดการใช้งาน ทำให้เราสะดวกต่อการเก็บมากยิ่งขึ้น

 

ระบบรีไซเคิลอัจฉริยะ RSRT จะมี Application ทั้งหมด 6 Application ได้แก่ Website Application, Value Trash Application, RSRT Mobile Phone Application, Server Application, Admin Application, Database ซึ่ง Applicationทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานรวมถึงมีการประมวลผลอย่างรวดเร็วอีกทั้งโปรแกรมยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ได้เห็นคุณค่าต่อขยะ Recycle มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ชุมชนสะอาดมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ใช้ได้อีกด้วย