สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะ SIT

 

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมาทางคณะ ฯ ได้จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560   ณ ห้องประชุมสัตตบงกช  มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน  จุดประสงค์เพื่อประเมินกิจกรรมและโครงการที่สโมสร ฯ จัดในรอบปีที่ผ่านมา   ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับทราบ  และร่วมกันจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560 ที่กำลังมาถึง

ข่าว :  อนุตรา   พรวดี