มจธ.แนะดึงชุมชนเฝ้าระวัง-ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปรับตัวรับมือน้ำท่วม

SIT มจธ. ชี้วิธีรับมือน้ำท่วมควรดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังระดับน้ำ พร้อมใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวได้ทันท่วงที  ผ่านการสื่อสารทุกช่องทาง แนะตั้งศุนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ยอมย้ายหนี

 

*** Clipping ข่าวจากการเสวนา "บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชุมชนและผู้สูงวัย" ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี