พิธีไหว้ครู SIT ระดับปริญญาตรี 2555

ติดตามชมภาพบรรยากาศสวยๆ และภาพความประทับใจในพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2555