พิธีปัจฉิมนิเทศ SIT บัณฑิต รุ่น 2553

ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ยังมีรอยยิ้มและความปลื้มปิติของบัณฑิต SIT รวมทั้งเพื่อนๆ ญาติๆ และชุดครุยสีแสดทองทอประกาย ฉายชัดความงดงาม และอบอวนไปทั่วลานหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แม้บัณฑิตรุ่น 2553 นี้จะถูกเรียกขานว่า "รุ่นมหาอุทกภัย" เหตุผลต้องเลื่อนหนีเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ปี 2554 มาจัด ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 นี้ ไปติดตามชมภาพแห่งความสุข ความประทับใจเหล่านั้นกันครับ