พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

“Do it right คือคำที่ผมเห็นประจำและผ่านตาเสมอตลอดระยะเวลาสี่ปีที่เรียนอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   Do คือ ทำ ไม่ใช่แค่ทำ แต่ ทำในสิ่งที่ถูก ทำเพื่อขับเคลื่อน สังคม องค์กร ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และผมจะเป็นแรงหนึ่งที่จะทำดี  เพื่อคอบแทนคุณสังคม”  ส่วนหนึ่งในคำกล่าวสุนทรพจน์ของนายธฤต  นิติวัฒนานนท์ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม LIB108 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมหน้าร่วมยินดีและภาคภูมิใจ  เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต SIT   โดยปีนี้มีผู้จบการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 460 คน

โดยก่อนเริ่มพิธี ฯ รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) นำทีมผู้บริหารอาทิ ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) มจธ. อาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร  ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย  คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ SIT กว่า 30 ท่าน พร้อมบัณฑิตและนักศึกษาคณะ SIT เดินขบวนแถวธงเกียรติยศเข้าสู่ห้องพิธี ภายในสำนักหอสมุด

ภายในพิธี ฯ เริ่มต้นด้วยผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตแต่ละหลักสูตรขึ้นกล่าวความรู้สึก และความภาคภูมิใจตลอดการศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.  จากนั้นรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มจธ. กล่าวแสดงความยินดี   หลังจากนั้นเป็นการกล่าวโอวาท คำอวยพร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา นำโดยรองคณบดีอาวุโสวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตร  และปิดท้ายที่คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก่อนที่จะมอบเหรียญแห่งความสำเร็จให้แก่บัณฑิตทุกคน 

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> https://goo.gl/SCQ387

ข่าว :  อนุตรา  พรวดี
ภาพ :  อภิพิชญ์ ธรรมอาชีพ