พัฒนาภาษาอังกฤษกับ ดร.พัชราภรณ์ ep.1

ภาษาอังกฤษ คือภาษาสากลที่มีความจำเป็นในโลกการสื่อสา­รแบบไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบัน SIT Talk พาไปพูดคุยถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษกับ ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ