ผลงานนักศึกษา SIT ชนะเลิศโครงการ SCB กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 6

ติดตามผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปีที่ 6 ในหัวข้อ "กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน"