"ผจญภัย จ้าวมังกร" เกมเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้เด็กออทิสติก คว้ารางวัลชนะเลิศกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 6

 

3 นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำข้อดีและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเกม ผนวกกับความคิดที่อยากนำความรู้ด้านไอทีมาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ด้วยโอกาสจึงได้จัดทำโครงงาน “เกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้เด็กออทิสติก” ขึ้นโดยทำเป็นโปรเจ็กต์เพื่อจบการศึกษา ขณะเดียวกันก็ส่งเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จนคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ติดตามกฤตภาคข่าว (Clipping News) คลิก  : -

สยามรัฐ