ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (The Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship Semester 2/2017)

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดูษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2560

Announcement of the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship  Academic Semester 2/2017

สำหรับนักศึกษาไทย

  • รายละเอียดและเงื่อนไข ทุนเพชรฯ (click)
  • ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (click)
  • ลิงค์สมัคร ทุนเพชรฯ (click)

For Foreign Students

  • Title:  The Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship  (click)
  • Admission Calendar Semester 2/2017  (click)
  • Link  application for The Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship  (click)

For any information, Please visit: admission.kmutt.ac.th of petchra.kmutt.ac.th Tel.0-2470-8368