ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (The Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship Semester 1/2018

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

สมัครผ่านเว็บไซต์ : admission.kmutt.ac.th หรือ petchra.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8426, 02-470-8367

 

สำหรับนักศึกษาไทย

  • รายละเอียดและเงื่อนไข ทุนเพชรฯ (click)
  • ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (click)

..........................................................................................................................................................

Announcement of the Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship  Academic Semester 1/2018

Apply Now! -  June 30, 2018 through: admission.kmutt.ac.th or petchra.kmutt.ac.th

For any information, please contact: Admissions and Recruitment Office Tel. 02-470-8426, 02-470-8367

 

For Foreign Students

  • Title:  The Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship  (click)
  • Admission Calendar Semester 1/2018  (click)

For any information, Please visit: admission.kmutt.ac.th of petchra.kmutt.ac.th Tel.0-2470-8368