ประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษา 1/2560

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบกุมภาพันธ์)  Download

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบกุมภาพันธ์) Download

 


 

แบบฟอร์ม บศ.2  Download 

(ใช้จำนวน 2 ใบ โดยจะเป็นหัวหน้างานเซ็น 2 ท่านหรืออ.ที่เคยสอนเซ็น 2 ท่านหรืออย่างละท่าน)

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Download

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Download

 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  Download

 

 

ลิงค์การรับสมัคร