นักศึกษา SIT โชว์ผลงานทะลุรอบสุดท้าย ?นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ? งานถนนเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ 24 พฤษภาคม 2551: นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ส่ง 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ?พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย? โดยนายวงศกร แซ่ตั้ง นางสาวศวิตา ผิวเกลี้ยง นางสาวสิ้นสุด รักวงศ์ และ ?MAYA plug-in for creating sign language model animation? โดยนางสาวจุฑามาศ ไพเราะ นางสาวญาดา โชคอำนวย นางสาวเบญจพร นำศรีสกุลรัตน์ เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในการประกวดถนนเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ ?นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ? ซึ่งจัดโดยบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย ? ญี่ปุ่น) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ห้องส่ง 1 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในงาน ?ถนนเทคโนโลยี? หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ จัดขึ้นเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรการกุศลด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยแบ่งความพิการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยินและสื่อความหมาย ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ล่าสุดนักศึกษากลุ่ม ?พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย? สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 15 ทีมสุดท้าย เพื่อแสดงผลงานที่เมืองทองธานี ในงานถนนเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2551 นี้

AttachmentSize
Road2Tech5.JPG484.92 KB