นักศึกษา SIT รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 6

ติดตามชมภาพข่าวคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศโครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 6 เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี