นักศึกษา SIT คว้ารางวัลชนะเลิศฝีกงานสร้างสรรค์กับ ESSO Challenge 2012

นางสาวกนกณัฐ  สัจวิทย์วิศาล  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น 1 ใน 6 นักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ ESSO Challenge 2012  ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ "ความสามารถไร้ขีดจำกัด" ซึ่งมีการฝึกอบรมอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 ที่เป็นตัวแทนสถานบันต่างๆ รวม 28 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสพิเศษในการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจหลักของ ESSO

ติดตามกฤตภาคข่าว (Clipping News) ของข่าวนี้ คลิก:-
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง