นักศึกษา CS จัด ?วันแรกพบ? ต้อนรับรุ่นน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ 24 พฤษภาคม 2551: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม ?วันแรกพบ CS? เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาเข้าใหม่ รวมทั้งปลูกฝังความกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สร้างประสบการณ์ที่ดี น่าประทับใจ และการแนะแนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งปลุกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ในการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา

โดยบรรยากาศในกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมสันทนาการ ไม่ว่าจะเป็นร้อง เต้น เล่น ที่แทรกข้อคิดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น และแนะนำรุ่นพี่ชั้นปีต่าง ๆ มีนักศึกษาทั้งรุ่นพี่-รุ่นน้องจากหลักสูตร CS เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน และยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจำนวน 10 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

AttachmentSize
CSfirstDate4.jpg594.91 KB