นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมพลังอาสาทำดี รักษ์ทะเลไทย

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมใจจัดโครงการอาสาทำดีกับกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่ง คนรักษ์ทะเลไทยครั้งที่ 2 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เรียนรู้เกี่ยวกับปะการัง  ช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล

ติดตามกฤตภาคข่าว (Clipping News) คลิก:-

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ