ตามดูค่ายสานฝันน้อง ม. ปลายสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์

          ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของใครหลายๆ คน  อาจเริ่มต้นจากการได้มาสัมผัสกับกิจกรรมค่าย  ซึ่งแนวคิดสำคัญคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาได้ทดลองเรียนรู้ และสัมผัสชีวิตมหาวิทยาลัย  โดยมีรุ่นพี่คอยแนะนำ และจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งสนุกสนาน และมีสาระ  ซึ่งเราก็จะพบเห็นกิจกรรมผ่านรูปแบบค่ายเยาวชนแบบนี้มากมายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษา  เนื้อหาก็จะแตกต่างกันไปบ้าง ตามแต่กลุ่มที่จัดนั้นเป็นการแนะนำในสาขาวิชาใด

 

            Life on Campus พาไปติดตามดูค่ายสานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ หรือ Junior Programmers Camp ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความรับผิดชอบของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกัน 

 

 

           โครงการค่ายสานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์นั้น จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6) เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คณะ และมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ   นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาตัวนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นทีมจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการเองด้วย  โดยการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยไปในตัว  เรียกว่าได้เป็นโจทย์ฝึกนักศึกษาให้คิดเป็น ทำงานเป็น ได้ใช้ความรู้ ทักษะหลายๆ ด้าน ทั้งด้านไอทีที่เรียนมา ด้านการจัดการ และด้านอื่นๆ ใครมีความสามารถอะไรก็ร่วมไม้ร่วมมือกัน   แถมยังได้แนะแนวทางน้องๆ มัธยมปลาย ให้มีทางเลือกในการค้นหาความชอบ ความสนใจของตัวเองในการศึกษาต่อ และการเข้าสังคม การอยู่ร่วมในสังคมไปในตัวเองด้วย

 

   

 

           โดยในปีนี้ (2557)  ก็นับเป็นครั้งที่ 10 ของค่าย Junior Programmer Camp แล้ว  ทางทีมงานแบ่งส่วนกิจกรรมเอาไว้เป็นเรื่องของวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การบรรยาย และกิจกรรมเสริมความรู้ถึง 80 เปอร์เซนต์  และส่วนของสันทนาการ เช่น การละลายพฤติกรรม กิจกรรม Walk Rally อีก 20 เปอร์เซนต์   โดยจัดค่ายไปเมื่อวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม  2557 ที่ผ่านมา  โดยที่บรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งรุ่นพี่กับน้องๆ มัธยม  ช่วงที่ต้องมีสาระกับกิจกรรมวิชาการทั้งการเข้าคลาสเรียนและฟังบรรยายก็เข้มข้นใช้ได้  เพราะต้องการให้น้องๆ ได้รู้ว่าเมื่อเข้ามาศึกษาที่ SIT ก็จะมีความเข้มข้นของการศึกษา มีความยากของการต้องตั้งใจ ฝึกฝนในการเขียนโปรแกรม  กว่าจะก้าวไปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้  คงไม่มีใครที่ฟลุค หรือบังเอิญกับอาชีพนี้แน่นอน  แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเรียน นอกจากอาจารย์ผู้สอน  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา หรือที่เรียกๆ กันว่าพี่ๆ LF  ก็ยังมีรุ่นพี่นี่แหละ  ที่จะคอยช่วยเหลือแนะนำได้เป็นอย่างดี

 

            ไปติดตามภาพบรรยากาศ และความสนุกสนานกันได้เลยครับ