ช่วงเวลาดีๆ กับพิธีปัจฉิมนิเทศ บัณฑิต SIT 2556

ติดตามชมบันทึกภาพช่วงเวลาดีๆ จากพิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556