งานสัมมนา Brown Bag #2.0

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานสัมมนาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย ต่างหลักสูตร ต่างคณะ รวมถึงศิษย์เก่าที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมกันแบ่งปันขนมผสมความรู้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา จัดโดยกลุ่มนักศึกษาวิชาการ IT Alchemist 

กิจกรรม Brown Bag #2.0 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเรียน ด้านประสบการณ์การใช้ชีวิต ด้านงานอดิเรกหรือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น โดยเน้นไปที่ “การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์” ของผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก  ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ แล้ว  ยังได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในด้านที่สนใจ ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมที่สนใจในด้านเดียวกันอีกด้วย ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสอันดีสำหรับบุคคลที่ขาดความรู้ หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เป็นไปอย่างเป็นกันเอง สำหรับในครั้งนี้หัวข้อที่มีผู้สนใจจนได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมทุกท่านให้มาแลกเปลี่ยนภายในงาน มีดังนี้

-          สร้างเกมง่ายๆ ด้วย Phaser.js

โดย นายณัฐภัทร  มาภู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          Web vs Mobile App อนาคตใครจะรอด

โดย นายกิตติพงษ์ ศรีกิตติชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          ทำงานฟรี ทำแล้วได้อะไร?

โดย นายคณิศร สุธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          หารายได้เสริมระหว่างเรียน ผ่านเว็บบล็อก ง่ายๆที่ใครก็ทำได้!

โดย นายจักรพันธ์   อ่อนศิลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          Bitcoin คืออะไร จะได้เงินจากมันอย่างไร ?

โดย นายจิรภัทร เฮ้งเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          แชร์ประสบการณ์เที่ยวยุโรป 4 ประเทศ 6 เมือง 15 วัน ในงบไม่เกิน 60000 บาท

โดย นายณัฐวัฒน์ ธัมธิวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          จากสายไอทีสู่งาน Business เมื่อความรู้ไอทีเป็นข้อได้เปรียบสำหรับตัวเรา

โดย นายนพดล เศรษฐกุลอนนัต์  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          ไกด์วิธีเรียนในมหาลัย + เทคนิคทำข้อสอบ

โดย นางสาวปัญจรัตน์ สิริลาภพร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          The origin of GraphQL

โดย นายรังสิกร รังสิกวานิช  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          How to be a wedding photographer

โดย นายชนาธิป เชียงทอง  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          ประสบการณ์การแข่งหุ่นยนต์ดำน้ำ (Zeabus) และการหาโอกาสให้ตัวเอง

โดย นางสาวมนปริยา ธรรมวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ข่าว : นายทรงฤทธิ์  เกิดผล

ภาพ : นายโสภณ จำปาซ่อนกลิ่น