งานคืนสู่เหย้า SIT ครบรอบ 20 ปี

           

                   ในโอกาสที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการครบรอบ 20 ปี ถือเป็นโอกาสอันดีในการกลับมาพบปะสังสรรค์ ไม่ว่าเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า  ร่วมพูดคุย ทำกิจกรรมภายในงาน เล่นเกมส์ ฟังเพลง พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากน้อง ๆ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และ โชว์พิเศษจากคณาจารย์ SIT ที่มาส่งมอบความสุขภายในงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสน และ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิม) มจธ. ที่ผ่านมา

   

 

                  พร้อมกันนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้ศิษย์เก่าทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “กองทุน SIT 20 ปี พี่ช่วยน้อง”  เพื่อช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา การมีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม นักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสเช่นนั้น แม้จะมีความรู้ ความสามารถ แต่ยังพบกับอุปสรรคที่สำคัญ คือ ทุนการศึกษา ทั้งนี้มียอดบริจาคหลังจากจบงานไม่ว่าจะเป็นจากการเล่นเกม ส์ การหย่อนเงินในกล่องรับบริจาค หรือ บริจาค ณ จุดรับบริจาค เพื่อนำใบเสร็จไปหักภาษีได้ 2 เท่า  ยอดเงินบริจาคจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 119,280 บาท

                        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2538 คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการทั้งในด้านการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา การสร้างผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน จวบจนถึงปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการมาครบ 20 ปี ในปี 2558 ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างสรรค์ผลงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้งของนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข่าว: รุ่งโรจน์ ขวัญโกมล

ภาพ: ช่างภาพอิสระ