ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 กับค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที

 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  ได้จัดค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที หรือ WIP Camp ครั้งที่ 9   ซึ่งเป็นการจำลองการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการใช้ชีวิตของนักศึกษา SIT ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนประมาณ 90 คน  เมื่อวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            ภายในค่าย ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการ ที่น้องมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนทางด้านไอทีเช่นเดียวกับนักศึกษา SIT  เช่น การเขียนโปรแกรม Java  การเรียนด้าน Network  วิชา IT Fundamental ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  โดยได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่นักศึกษาใช้เรียนจริง และกิจกรรมสันทนาการ ที่จะสอดแทรกวิถีชีวิตของนักศึกษาในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  รวมถึงได้รับคำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อจากนักศึกษารุ่นพี่ ทำให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมค่าย ฯ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และมิตรภาพกลับบ้านไปอย่างประทับใจ 

ชมภาพบรรยากาศ à  https://www.youtube.com/watch?v=sHI7wJVPkBc

บทความ “ความในใจจากประธานค่าย WIP Camp#9  -à https://medium.com/@champputtipong/wip-camp-9-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%8...
          

ข่าว: อนุตรา  พรวดี
ภาพ: ณัฐพนธ์  ฤกษ์ศรีประภา
         Natwara Jaratvithitpong