กลุ่มนักศึกษา SIT จัดอบรม Hello World

        กิจกรรมดี ๆ ระหว่างพี่น้องชาวไอที เมื่อกลุ่มนักศึกษาวิชาการ “Alchemist” จัดการอบรมภายใต้ชื่อ  “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่นักไอทีมืออาชีพ” หรือ Hello World 2017  ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2560  โดยมีการกำหนดหัวข้อการอบรมเป็น 4 ด้าน และให้นักศึกษาเลือกเข้าอบรมในด้านที่ตนสนใจ  ได้แก่

         1. การพัฒนาเว็บไซต์  นักศึกษาได้เรียนรู้ในการสร้างเว็บไซต์ จากการลงมือปฏิบัติงานจริง

         2. การพัฒนาเกม  นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้าง และออกแบบเกม จากการลงมือปฏิบัติงานจริง

         3. ด้านโครงสร้างสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ  นักศึกษาได้เรียนรู้การทำเซิฟเวอร์ เพื่อรองรับเว็บไซต์

         4. ด้านการผลิตสื่อและการออกแบบ   นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบงานกราฟฟิก ที่ใช้งานอยู่ภายในเว็บไซต์ และภายในตัวเกม รวมถึงการออกแบบ UX และ UI  ด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

    

    

  

 

        ทั้งนี้ยังมีรุ่นพี่ให้ความรู้ในภาคทฤษฎี  และมอบหมายงานให้น้อง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อนำเสนอผลงานในวัน Alpaca Day กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกว่า 70 คน โดยมีรุ่นพี่กลุ่ม Alchemist กว่า 40 คน ผลัดกันแวะเวียนมาคอยให้ความรู้และดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด