SIT Newsletter ปีที่ 10 (2558)

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2558

- SIT จัด SIT Code 2015 ค้นหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์มัธยม
- สโมสรนักศึกษา SIT จัด “พิธีไหว้ครู” 2558
- SIT จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง ระดับปริญญาตรี 2558
- SIT ร่วมสร้างทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ.
- SIT สืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษาวัดพุทธบูชา

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม 2558

SIT จัดค่าย Spider Camp ครั้งที่ 3 Charlies คิดจริง ทำจริง
- SIT จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักการเจรจาต่อรองสำหรับนักไอที”
- SIT จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
- SIT อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ดัน นศ.ก้าวทันเทคโนโลยีโลกธุรกิจ
- สโมสรนศ. SIT จัดค่าย Junior Programming Camp ครั้งที่ 11

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 09 มิถุนายน 2558

- SIT ฉลอง 20 ปี เดินหน้าลดช่องว่างดิจิทัล มอบคอมฯโรงเรียนใช้พัฒนาการสอน
- คณาจารย์และนศ. ม.ราชภัฎยะลาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SIT
- SIT จัด Network Boothcamp ครั้งแรกดัน นศ.ปี 2 เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย
- SIT จัด Research Workshop ให้ความรู้ด้าน Social Network
- SIT จัดสัมมนา “Data Analysis & Optimization”
- SIT รวมพลังคนรักษ์ทะเลไทย ปลูกปะการังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 08 พฤษภาคม 2558

- เคี่ยว นศ. SIT เก่งพัฒนาซอฟต์แวร์กับค่าย Programming Boot camp
- SIT Games กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
- นักศึกษา SIT ร่วมกันจัดค่าย WIP Camp ครั้งที่ 7
- SIT จัดอบรม Unity 3D
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูกับศิษย์

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 07 เมษายน 2558

- นศ. SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศ MEGA 2014
- สัมมนาบุคลากร SIT ประจำปี 2558
- กิจกรรม Spider League แข่งขันทักษะคอมฯ ผ่าน Walk Rally
- SIT จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร Workshop ครั้ง 17
- เลือกตั้่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา SIT

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 06 มีนาคม 2558

- นศ. SIT คว้ารางวัลค่ายวิจารณวรรณกรรม
- นศ. SIT คว้าแชมป์กีฬาสานสัมพันธ์ 3 พระจอมเกล้าฯ
- CS@SIT เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนในกิจกรรม Open House
- SIT จัดอบรม CodeIgniter
- SIT ร่วม MEA จัดแนะนำองค์กร

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558

- นศ. SIT จับมือพยาบาลเซนต์หลุยคว้าชนะเลิศแอพลิเคชันมะเร็งเต้านม
- งานเสวนา 6+1 Flagships
- SIT จัด Career Day 2015 
- โรงเรียนเครือข่ายลดช่องว่างดิจิทัลเดินทางเยือน SIT
- SIT ร่วมมือ K-Bank จัดแนะนำองค์กร

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 04 มกราคม 2558

- นศ. SIT คว้ารางวัล CAT App Award
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา
- SIT รวมพลคนใจดีจัดกิจกรรมแบ่งฝัน...ปันน้อง
- นศ.กลุ่ม HERO จัดอบรมสร้างเว็บไซต์
- SIT ส่งความสุขปีใหม่ ภูมิใจวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 03 ธันวาคม 2557

- นศ. SIT คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดฝีมือโทรคมนาคม
- SIT ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต 2556 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ
- SIT จัดเสวนาอาจารย์ "จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยในคน
- มรภ.ชัยภูมิ เดินทางเยือน และเยี่ยมชม SIT
- SIT จัดแข่ง ICT Challenge เฟ้นหาเด็กเก่งไอที

SIT Story: เด็กไอทีร่วมสร้างนวัตกรรมเครื่องบีบมือบนรถโดยสาร

   

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 02 พฤศจิกายน 2557

- นศ. SIT คว้ารางวัลดีเด่น เจ้าฟ้าไอที ครั้งที่ 9
- ป.โท BIS แสดงผลงานแนวคิดสร้างธุรกิจ
- Google Student Ambassador จัดอบรม Digital Marketing
- ศูนย์การศึกษา ม.ธนบุรี นำนักศึกษาเยี่ยมชมการสอน SIT
- นักศึกษาและศิษย์เก่า SIT ร่วมใจอาสาปลูกป่าให้ช้าง

- SIT ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

SIT Story: เวทีการเรียนรู้...เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

 

   

ปีที่ 10 ฉบับที่ 01 ตุลาคม 2557

- นศ. SIT คว้ารางวัลชมเชยโปสเตอร์คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต
- SIT จัดเวิร์คช๊อป One-Day Research ดันบัณฑิตศึกษาพัฒนางานวิจัย
- SIT จัดหย่อนแบบแสดงความเห็นสรรหาคณบดี
- นศ. SIT คว้าชนะเลิศ KMUTT Photo Contest
- SIT ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายสวรรคต ร.4

- SIT ร่วมมือพันธมิตรไอทีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 16 

SIT Story: ประสบการณ์เดินทางแสนไกล...ในดินแดนแฮมเบอร์เกอร์

   

ฉบับย้อนหลังปี 2557 >> Click
ฉบับย้อนหลังปี 2556 >> Click
ฉบับย้อนหลังปี 2555 >> Click