Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในปัจจุบัน (SASS) ให้ นศ.ที่สนใจ โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า SIT ที่เป็นนักไอทีมืออาชีพ หวังผลักดันนักศึกษารุ่นใหม่ใช้เวลาว่างพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558 ผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมต้อนรับ เน้นให้ข้อมูลการศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่ วางแผนการศึกษาของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน  SIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักการเจรจาต่อรองสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Short Course: Negotiation for IT Professional)เพื่อเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากพี่ๆ ที่จะตอบคำถามว่า... "ทำไมจึงควรไปค่าย Bootcamp?"

ที่เหลือ คุณก็แค่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง!!
SIT Bootcamp Programming 2015
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 นี้ "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscribe to Front page feed