Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

SIT จัดกิจกรรมค่าย “Network boot camp 2015”  ค่ายช่วงปิดภาคการศึกษา ที่เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหลักสูตร IT และ CS  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร SIT รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่าย Programming boot camp ครั้งที่ 2”  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร IT และ CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา SIT Games 2015”  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ SIT ทั้งหมด 7 หลักสูตร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์  ณ สนามกีฬา มจธ. 

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากพี่ๆ ที่จะตอบคำถามว่า... "ทำไมจึงควรไปค่าย Bootcamp?"

ที่เหลือ คุณก็แค่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง!!
SIT Bootcamp Programming 2015
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 นี้ "

SIT จัด Network boot camp ดัน นศ.ปี 2 เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย

SIT จัดกิจกรรมค่าย “Network boot camp 2015”  ค่ายช่วงปิดภาคการศึกษา ที่เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหลักสูตร IT และ CS  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร SIT

SIT จัดค่าย Programming boot camp เคี่ยว นศ. แกร่งทักษะพัฒนาซอฟต์แวร์

รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่าย Programming boot camp ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร IT และ CS

SIT จัดกีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา SIT GAMES 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา SIT Games 2015”  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ SIT ทั้งหมด 7 หลักสูตร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์  ณ สนามกีฬา มจธ. 

นักศึกษา SIT ร่วมจัดค่าย WIP Camp ครั้งที่ 7 ปูทางน้องมัธยมสู่การศึกษาไอที

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันจัดค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที หรือ WIP Camp ครั้งที่ 7 ปูทางสร้างฝันน้องๆ มัธยมสู่รั้วการศึกษาด้านไอที  สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านไอทีจากห้องเรียนจริง ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารคณะ SIT

IT@SIT จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูกับศิษย์ มอบหลักคิดสู่การใช้ชีวิตวัยทำงาน

หลักสูตร IT@SIT จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์และศิษย์ รุ่น 54  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อนสำเร็จการศึกษา ผ่านกิจกรรมการให้คำปรึกษา ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยทำงาน

SIT จัดอบรม Unity 3D ชวนนศ.เรียนรู้การพัฒนาเกมเบื้องต้น

SIT จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วย Unity 3D ให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเบื้องต้น สามารถพัฒนาและประยุกต์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการลงมือปฏิบัติจริงได้  

Pages

Subscribe to School of Information Technology RSS