ข่าวและกิจกรรม

SIT จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักการเจรจาต่อรองสำหรับนักไอที” SIT รวมพลังคนรักษ์ทะเลไทย ปลูกปะการังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล SIT จัดสัมมนา “Data Analysis & Optimization”
SIT ฉลอง 20 ปี เดินหน้าลดช่องว่างดิจิทัล
มอบคอมฯโรงเรียนใช้พัฒนาการสอน SIT จัด Research Workshop ให้ความรู้ด้าน Social Network คณาจารย์และนศ. ม.ราชภัฎยะลา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน SIT
SIT จัด Network boot camp ดัน นศ.ปี 2 เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย SIT จัดค่าย Programming boot camp เคี่ยว นศ. แกร่งทักษะพัฒนาซอฟต์แวร์ SIT จัดกีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา SIT GAMES 2015
นักศึกษา SIT ร่วมจัดค่าย WIP Camp ครั้งที่ 7 ปูทางน้องมัธยมสู่การศึกษาไอที IT@SIT จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูกับศิษย์ มอบหลักคิดสู่การใช้ชีวิตวัยทำงาน SIT จัดอบรม Unity 3D ชวนนศ.เรียนรู้การพัฒนาเกมเบื้องต้น
SIT จัดเวที Spider League ชวนแข่งทักษะคอมฯ ผ่านกิจกรรม Walk Rally นักศึกษา SIT เลือกตั้งคณะทำงาน สโมสรนักศึกษาปี 2558 SIT จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2558

Pages