ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตร M.Sc.BIS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Ookbee: Digital Publishing-Strategies for Growth KMUTT Children’s University 2016 @SIT นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นักศึกษา BIS รุ่น 26 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 27 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ
จัดใหญ่ SIT เจ้าภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์ IT 3 พระจอม ฯ ครั้งที่ 13 โครงการ Alumni Talk : ชีวิตเด็กทุนฟรีเมืองปลาดิบ โดยพี่พีพี IT16 KMUTT Open House 2016 @SIT: แหวกรังมด เปิดบ้าน SIT กับกิจกรรมดี ๆ "SIT Talk 2016"
CS@SIT จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน โครงการรับตรงด้วยคะแนน GAT/PAT SIT จัดสัมมนาระดมสมองโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “Student Service Process Improvement” SIT Career Day 2016
นักศึกษา SIT โชว์ผลงาน Dog Blood Donor ใช้ไอทีพัฒนา App ช่วยชีวิตน้องหมา SIT จัดงานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2558 SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ

Pages