ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ?ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่? สำนักงานวิจัยแห่งชาติ SIT จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อคณะฯ ด้านการศึกษา SIT ประกาศความสำเร็จ 12 ปี วิทยาเขตราชบุรี สร้างชื่อ มจธ. และผลิตแรงงานไอทีในพื้นที่ร่วม 600 คน
SIT จับมือพันธมิตรสุดยอดองค์กรไอทีชั้นนำ มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Workshop ครั้งที่ 5 นักศึกษา SIT คว้าเหรียญทองแรกให้ มจธ. ในกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 36 ?หัวหมากเกมส์? SIT จัดสัมมนา ?การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์?
SIT-BIO ลงนามความร่วมมืองานวิจัยด้านชีวสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Chiao Tung ประเทศไต้หวัน นักศึกษา SIT คว้าเหรียญทองคาราเต้-โด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ?พิษณุโลกเกมส์? นักวิจัย SIT ร่วมเสนอผลงานการประชุมวิชาการ IEEE/IFIP ที่เมือง Shanghai ประเทศจีน
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล ศึกษาดูงานการใช้ไอทีเพื่อการบริหาร SIT SIT ยกระดับมาตรฐานการทำงานภายใน ตั้งเป้า 2552 ?ปีแห่งการพัฒนาบุคลากร? SCB - SIT ร่วมจัด Campus Relationship แนะนำสายงานไอทีและรับสมัครนักศึกษา
SIT เดินสายมอบปฏิทินที่ระลึก และสวัสดีปีใหม่หน่วยงาน มจธ. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ศึกษาดูงาน E-Learning และการใช้ไอทีเพื่อการบริหาร SIT SIT จัดพิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา 2551 ชวน นศ. ปลูกจิตสำนึกระลึกคุณค่าบูชาครู

Pages