ข่าวและกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ SIT ร่วมประชุมสัมนาวิชาการ "CUPUM2009" สโมสรนักศึกษา SIT จัดโครงการ "กีฬา 5 ภาค" สโมสรนักศึกษา SIT จัดกิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 6
SIT จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางชีวิต สู่บัณฑิตคุณภาพ รุ่นพี่ SIT จัดโครงการ ?อบรมความรู้เบื้องต้น Oracle? ปูพื้นฐานด้านไอทีสู่รุ่นน้อง น.ศ SIT โชว์ผลงาน ?น้ำมันรำข้าวเพื่อการถนอมผิว? แก่ทีมงานรายการ ?คนสู้โรค?
สโมสรนักศึกษา SIT จัดโครงการอบรม ?JAVA for freshman? SIT จัดโครงการอบรม ?CS@SIT JAVA Programming Training? แก่ครูม.ปลาย SIT เปิดบ้านต้อนรับ น้องม.ปลาย ?2B-KMUTT รุ่น 6?
SIT จัดกิจกรรม Cleaning Day ส่งเสริมความสะอาดตามหลัก 5 ส. SIT มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ โครงการประกวดภาพถ่าย ?มุมมองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเลนส์กล้อง? นักศึกษา SIT ตั้งกลุ่ม "Hero" จัดโครงการอบรม Flash Programming by Hero พัฒนาทักษะการทำงาน
SIT ยกทัพสัมมนาใหญ่ประจำปี 2552 ต่อยอดนโยบายเดิมสู่ ?สี่เพิ่มสองลด? SIT ชวนน้อง ม. ปลายค้นหาตัวตนกับกิจกรรมค่าย ?เส้นทางสู่ฝันนักไอที? WIP Camp ครั้งที่ 1 SIT ร่วมกับ สกอ. จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติด้านคอมพิวเตอร์ ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

Pages