ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษา SIT ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในงานกีฬา SIT Festival 2017 งานปฐมนิเทศนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะ SIT ประจำภาคการศึกษา 2/2559 SIT จัดอบรมการบริหารโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Management)
สโมสรนักศึกษาคณะ SIT จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนคลองบางพรหม SIT Volunteer ณ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
IT & CS D-Day Project Exhibition 2016 SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2016” SIT ร่วมกับ KBTG จัดกิจกรรม Firm Presentation
นักศึกษา SIT คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 SIT ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 4 2559 หลักสูตร IT ป.ตรี ของ SIT รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ Desktop + Site Assessment
นักศึกษา CS คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16” โครงการ SIT Guide SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 20

Pages