ข่าวและกิจกรรม

อบรม Workshop ภายใต้หัวข้อ “Design Thinking” SIT มอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560 ค่าย Spider Camp ครั้งที่ 5
Design Thinking Workshop Proposal English Grammar Improvement Course สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะ SIT
SIT Games กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 กับค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที เลือกตั้งสโมสรนักศีกษา SIT ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษา SIT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2560 SIT จัด สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 กิจกรรมค่าย “CS@SIT Hackathon 2017”
โครงการอาสาทำดี 1 วันแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560 งานสัมมนา Brown Bag #2.0

Pages