ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรม Agile Workshop CS@SIT December Fest 2017 นักศึกษา SIT คว้ารางวัลจากโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ
SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำเสนอ Solution ของ Microsoft เกี่ยวกับการเรียนการสอน” SIT ร่วมกับ Microsoft Student Partner จัดการอบรม First Hello!! SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2017”
CS@SIT Open House 2017 IT & CS Senior Project D-Day Exhibition 2017 SIT ร่วมกับ SCB จัดแคมเปญใหญ่เพื่อดึงคนไอทีร่วมงาน
SIT ร่วมกับบริษัท TN Incorporation จัดกิจกรรม firm presentation Alumni Talk : งานที่จะทำร่วมระหว่างคณะ SIT และบริษัท ThaiLivestream.com กลุ่มนักศึกษา SIT จัดอบรม Hello World
Network Boot camp 2017 พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 SIT จัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านไอที ครั้งแรก “SIT CRAFT Camp 2017”

Pages