ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการ Active Recruitment) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (โครงการ Active Recruitment ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2561 จำนวน 29  คน

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และชื่อโรงเรียนว่าถูกต้องหรือไม่

2. รอการติดต่อจากสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ทางอีเมล และ SMS 

เพื่อแจ้งรายละเอียดในการชำระค่าสมัครอย่างเป็นทางการต่อไป หากยังไม่ได้ได้รับการติดต่อ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เบอร์โทร 02 470 8425

3. สมัครเข้าศึกษาต่อใน Web site รับสมัคร ของ มจธ. ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 พ.ย. 60 (เปิดระบบรับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

4. ค่าสมัครจำนวน 350 บาท

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor

 

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

>> รายละเอียด และขั้นตอนการสมัคร