SIT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ e-Portfoio (Active Recruitment) รอบที่ 3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รอบ e-Portfolio (Active Recruitment) ครั้งที่ 3 

ตั้งแต่วันนี้ - 14 มกราคม 2561

 

กำหนดการรับสมัคร

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มกราคม 2561

- วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 กรรมการคัดเลือก portfolio

- วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

- วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดการสมัคร

 

► สมัครง่าย ผ่านระบบ  e-Portfolio ที่  https://ar.sit.kmutt.ac.th/

► สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งไฟล์ pdf, jpg and png โดยไม่ต้องส่งรูปเล่ม (ยกเว้นมีเอกสารผลงานประกอบจำนวนมากให้ upload ขึ้น google drive แล้ว นำ url มาใส่ในช่องข้อมูลส่วนตัว)

► หลังจากลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร ว่าครบ หรือถูกต้องหรือไม่ แล้วจะแจ้งข้อมูลไว้ในระบบ ผู้สมัคร สามารถ log in เข้าดูได้จาก ข้อมูลส่วนตัว

► ทางคณะกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเท่านั้น

► GPAX/GPA ต้องใช้ ผลการเรียนของ 5 เทอม ขึ้นไป โดยเกณฑ์การรับสมัครของหลักสูตร IT และ CS ดูได้จากเว็บรับสมัคร https://ar.sit.kmutt.ac.th/

► หากผู้สมัคร ไม่มีรายชื่อในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ สามารถสมัครเข้ามาใหม่อีกครั้งใน ครั้งที่ 4 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ต้องมีผลงานด้าน IT เพิ่มเติม และโดดเด่นกว่าเดิม

สอบถามเพิ่มเติม 024709882, 024709857

e-mail: info@sit.kmutt.ac.th

FB: SIT.Family

 

>> เข้าสู่ระบบรับสมัคร