Highlight

1
2
3
4
5

News Update

SIT ระดมคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ One-Day Research  ติวเข้มความรู้การทำวิจัย การใช้เครื่องมือช่วยในการทำวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการวิจัยและมีความพร้อมในการทำวิจัยทางด้าน e-Service for Aging Society สร้างประโยชน์สู่สังคม นักศึกษา SIT โชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียคนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 6 คว้ารางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ชูไอเดียคนรุ่นใหม่ขาวสะอาด “คิดดี ทำดี ไม่ทุจริต” นักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศเดินทางร่วมโครงการ Tour KMUTT 2557  ซึ่ง SIT เปิดบ้านต้อนรับด้วยความอบอุ่น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ชวนไปเรียนรู้ในแบบนักศึกษาไอที เช็คความสนใจความใช่ความพร้อม ก่อนเลือกเรียนจริง

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed