Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS) โชว์ไอเดียผลงานแนวคิดสร้างธุรกิจ ในการนำเสนอผลงานของรายวิชา BIS603 การตลาดอินเทอร์เน็ต ประยุกต์สินค้าเกษตรไทยสู่แนวคิดทางธุรกิจ สร้างมูลค่าทางการตลาดเล็งต่อยอดจริง อาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา SIT รวมพลังจิตอาสาร่วมลงมือปลูกป่าให้ช้าง ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี หวังเพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารช้าง ลดการบุกรุกพื้นที่เกษตรชาวบ้าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการเรียนการสอนที่ SIT พร้อมชื่นชมแนวทางการดำเนินงาน นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed