Highlight

1
2
3

News Update

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ร่วมกันจัด “พิธีไหว้ครู”  เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาสน้อมระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  และได้ร่วมกันแสดงความความเคารพบูชาครู พร้อมรับพรอันประเสริฐจากคณาจารย์  ศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI) ร่วมหน่วยงาน มจธ. และคณะทำงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (PI) จัด Show&Share ครั้งที่ 3 SIT ส่งระบบ E-Learning ที่ปรับปรุงเป็นอัตโนมัติลดขั้นตอนการผลิตเนื้อหาเข้าร่วม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมค่าย Spider Camp ครั้งที่ 2 ติวเข้มนักพัฒนารุ่นใหม่ สร้างเว็บและพัฒนาระบบบนเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสร้างระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

Life On Campus

Life on Campus พาไปติดตามดูค่ายสานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ หรือ Junior Programmers Camp ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความรับผิดชอบของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed