Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8

News Update

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  (SIT) จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2558  ร่วมกันติดตามและรับทราบสถานการณ์ทางสังคม และปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะกระทบต่อการดำเนินการ  ติดตามผลการดำเนินงานของ SIT ในรอบปี  และรับฟังแนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ให้กับนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาที่สนใจ โดยศิษย์เก่า SIT หวังผลักดันนักศึกษารุ่นใหม่ใช้เวลาว่างพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ไฮไลต์งาน CS&IT D-DAY Project Exhibition 2014

SIT.tv พาไปชมบรรยากาศงานนิทรรศการ CS & IT D-Day Project Exhition 2014 ที่รวบรวมผลงานโครงงานนักศึกษาปีสุดท้ายมาโชว์ไอเดียกันอย่างคึกคัก มีผลงานอะไรที่น่าสนใจ และบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามชมกันจากคลิปวีดีโอนี้ได้เลยครับ

Subscribe to Front page feed