Highlight

1
2
3
4
5
6

News Update

นายรณสิทธิ มิตรมูลพิทักษ์  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย มจธ. ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “มจธ.มุมนี้ที่ฉันรัก”  รับเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัล  เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. จัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการหย่อนแบบแสดงความเห็น  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคาร SIT SIT ระดมคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ One-Day Research  ติวเข้มความรู้การทำวิจัย การใช้เครื่องมือช่วยในการทำวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการวิจัยและมีความพร้อมในการทำวิจัยทางด้าน e-Service for Aging Society สร้างประโยชน์สู่สังคม

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed