Highlight

1
2

News Update

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) เปิดโอกาสนักศึกษาปีสุดท้ายได้หางานที่ชอบ ในมหกรรม SIT Career Day ระดมบริษัทไอทีชั้นนำ 23 แห่ง เสนองานน่าสนใจเป็นทางเลือกนักศึกษา ผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง ศูนย์วิจัยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ESRC) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) เดินสายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่วางใจให้ศูนย์ฯ บริการวิชาการทั้งด้านจัดทำแผนแม่บทไอซีทีและอื่นๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557 ผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมต้อนรับ เน้นให้ข้อมูลการศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่ วางแผนการศึกษาของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ช่วงเวลาดีๆ กับพิธีปัจฉิมนิเทศ บัณฑิต SIT 2556

ติดตามชมบันทึกภาพช่วงเวลาดีๆ จากพิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 

Subscribe to Front page feed