Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8

News Update

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา SIT ร่วมทำกิจกรรมแบ่งฝัน...ปันน้อง ปีที่ 3 โดยรับบริจาคและจัดหาของใช้ที่จำเป็นกับทางโรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดส้มป่อย จังหวัดสระบุรี  ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพฯ โดย ผศ.นภดล ทองนพเนื้อ และ รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ส่งผลงานแอพลิเคชันระบบตรวจจับสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและแนะนำสุขภาพ ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการประมวลผลภาพถ่ายและข้อมูลจากผู้ใช้งาน พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพผ่านทางมือถือแบบง่ายๆ

Life On Campus

          Life on Campus จะพาไปสัมผัสมุมมอง และความคิดเห็นต่างๆ ต่อความสำคัญของพิธีไหว้ครูในปัจจุบัน ว่ายังมีความหมายมากน้อยเพียงใด  และยังคงมีคุณค่าในหัวใจคนรุ่นใหม่อยู่หรือไม่  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ กับสกู๊ป "ศิษย์จะดี เพราะมี...ครู"  

SIT.tv

ช่วงเวลาดีๆ กับพิธีปัจฉิมนิเทศ บัณฑิต SIT 2556

ติดตามชมบันทึกภาพช่วงเวลาดีๆ จากพิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 

Subscribe to Front page feed