Highlight

1
2
3
4
5
6

News Update

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  ให้ข้อมูลการเรียนการสอน  การทำกิจกรรม  และบริการต่างๆ หวังนักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษา สร้างศักยภาพ เสริมคุณธรรมจริยธรรม ช่วยกันดูแลนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด SIT First Step พาน้องใหม่เตรียมพร้อมชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรมหลากหลายทั้งนันทนาการและวิชาการ เพื่อให้รู้จักก้าวแรกสู่ก้าวแห่งความสำเร็จ

Life On Campus

            ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของหลายๆ คนอาจเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า “การวิจัย” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และถือเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของคณะฯ ที่ว่า “สรรหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่สามารถใช้สร้างความมั่งคั่งทางสารสนเทศในสังคมไทย”  Life on Campus ประจำเดือนมิถุนายนนี้ ขอพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสวิชาการ ที่ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนพันธกิจที่ว่านี้ของ SIT

SIT.tv

ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect

ระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่นั่งทำงาน ผ่านการเฝ้าระวังพฤติกรรมการนั่ง โดยระบบที่เป็นมิตร ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือคนดูแลส่วนตัวที่สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในประเทศไทยและราคาไม่แพง ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

Subscribe to Front page feed